Budva

Drevni gradić na samoj obali mora, skriva bogatu istorijsku prošlost.

Daleka prošlost seže u V vijek p.n.e . Prema brojnim legendama Budva je najprije bila grad Ilira. Njeni prvi stanovnici bijahu kralj istorijski poznate Tebe – Kadmo i kraljica Harmonija.

Već u II vijeku prije n.e. , Budva pada pod rimsku vlast. Trgovina je bila izuzetno razvijena na njenim prostorima u to vreme, a stanovnistvo se bavilo i uzgajanjem vinove loze i masline.
Poslije propasti Rimske imperije u Budvi počinje period vladavine Vizantije. Borba budvanskog naroda protiv Vizantije počinje 535. godine. Slom vizantijske vlasti desio se dolaskom srpske dinastije Nemanjić na prostore tadašnjeg Crnogorskog primorja (1184-1186).
Ipak, najveći procvat Budva doživljava u Srednjem vijeku za vrijeme srpskog cara Dušana. Tada Budva dobija i statut, u kojem se opisuju uslovi života u Srednjem vijeku.
Pod vlast Mletačke Republike Budva pada 1442. Osim ugnjetavanja od strane Mlečana, stanovništvu Budve nevolje stižu i od strane Turaka, koji često upadaju u Budvu i okolna mjesta i sukobljavaju se sa Mlečanima. Na udaru zarćenih strana Budva se nalazi sve do početka XVIII vijeka.

1807. Budvu zauzimaju Francuzi, a 1813. pada pod Austrougarsku vlast, koja Budvom gospodari narednih 100 godina. Opustošena i osiromašena Budva, pod vlašću Austrougarske dočekuje Prvi svjetski rat odnosno 1914. god.
Oslobodjenje od Austrougarske monarhije stiže 1918.

Ipak, bio je to samo predah do Drugog svjetskog rata, jer je vec 1941. Budva i njena okolina ponovo okupirana, ovoga puta od strane Italije. Budva je oslobođenje dočekala 22.novembra 1944. godine.

PRIRODA

Budvu zapljuskuje toplo Jadransko more. Njena rivijera obuhvata povrsinu od 122          km          kvadratna, od čega 25 kilometara razudjene obale.

 Klima u Budvi je tipično mediteranska, što podrazumijeva blage zime i topla, uglavnom suva ljeta. Ovo je grad sa 2.300 sunčanih sati    godišnje.
Budvu ne odlikuju izrazito velike temperaturne razlike, što je još više preporučuje turistima kao mjesto idealnog odmora. Sezona kupanja pocinje 10. maja a traje do 8. novembra, sa temperaturama morske vode ljeti izmedju 21 i 25 stepeni C.

 

TURIZAM

Prvi organizovani turistički dolasci u Budvu, pominju se jos 30-tih godina XX vijeka. Plažni turizam počinje dolaskom prvih stranaca, Čeha, na obale Budvanske rivijere. Od tada do danas, u turistickom smislu, Budva se veoma razvila. Na 12 kilometara, od Jaza do Petrovca na 20-tak plaža možete, na toplom suncu, od 10. maja do 8.novembra uzivati oko 182 dana.